VESTE IMPORTANTĂ pentru FERMIERII ROMÂNI!

REGULĂ SCHIMBATĂ LA ACORDAREA BANILOR EUROPENI. Micii fermieri care renunță la schema de mici fermieri, cu o valoare de maxim 1.250 euro/exploatație până-n 7 ha, și accesează submăsura 6.5, vor fi monitorizați timp de 5 ani. Agricultorii care accesează fonduri europene vor trebui să depună toate documentele necesare o singură dată și la termenul stabilit de Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR). Sunt modificări în lege pe care Ministerul Agriculturii le propune într-un proiect de act normativ.

Proiectul Ministerului Agricuturii modifică Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.

REGULI SCHIMBATE!

Articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: “Solicitanții, entități juridice publice/private, au obligația de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii contractului de finanțare, o singură dată, în termenul precizat în notificarea AFIR, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului de către AFIR.”

Articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(5) Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizul Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului.”

5. La articolul 8, alin. (3) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: “b) respectarea prevederilor legislației, în vigoare, în materia achizițiilor publice.”

“Art. 162 – (1) Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 6.1, 6.2, 6.3 este de 3 ani, calculată de la data efectuării plății tranșei a doua de plată/ultimei plăți, după caz.
(2) Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsura 6.5 “Schema pentru micii fermieri” denumită în continuare submăsura 6.5, submăsurile 16.4 “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” în sectorul agricol și 16.4a “Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” în sectorul pomicol, denumite în continuare submăsura 16.4 și submăsura 16.4a, este de 5 ani, calculată de la data efectuării ultimei plăți.
(3) Durata de valabilitate a contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 9.1 și 9.1a, încetează odată cu efectuarea plății aferente ultimei tranșe de plată.

7. La articolul 24, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (9)1, cu următorul cuprins:
“(9)1 Durata de monitorizare aferentă proiectelor din cadrul submăsurii 19.2, care au ca tip de sprijin o suma forfetară, este cea stabilită pentru submăsurile de bază din PNDR 2014-2020, conform art. 162 alin. (1), calculată de la data efectuării plății tranșei a doua de plată/ultimei plăți, după caz.”

Prevederile prezentei hotărâri se aplică și proiectelor depuse în cadrul sesiunilor organizate în cursul anului 2016, aflate în etapa de evaluare/selectare, ai căror solicitanți nu au fost notificați, în condițiile legii, de către AFIR în vederea încheierii contractului de finanțare.
Contractele de finanţare încheiate de către AFIR, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica, în condiţiile legii, conform art. 162 și art. 24 alin. (91) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin acordul de voinţă al părţilor contractante.

Proiectul de act normativ este disponibil pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii.

(Sursa: Ministerul Agriculturii)

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.